dimecres, 11 de gener de 2012

Celler Lo - Verema 2011 by Lo team

Diuen que una imatge val mes que mil paraules, i jo dic que si en lloc d'una imatge es un vídeo: "no té preu". El vídeo es cortesía de Paal (www.heimlund.com) que, a més a més de veremar, va tenir temps i forces per grabar-lo i produir-lo. Gràcies Paal!

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y yo digo que si en lugar de una imagen es un vídeo: "no tiene precio". El video es cortesía de Paal (www.heimlund.com) que, además de vendimiar, tuvo tiempo y fuerzas para grabarlo y producirlo. Gracias Paal!

It is said that an image is worth more than a thousand words, and I say that if instead of an image it is a video: "it's priceless". The video is by courtesy of Paal (www.heimlund.com) who, in addition to harvesting, he had time and forces to record it and produce it. Thanks Paal!

També pots veure el vídeo en alta definició a: http://vimeo.com/35221271
También puedes ver el video en alta definición en: http://vimeo.com/35221271
You may see this video on HD at: http://vimeo.com/35221271


dilluns, 9 de gener de 2012

Lo Temps 2008 millora nota / mejora nota / score up

Noves puntuacions per els nostres vins a “La guia de Vins de Catalunya 2012”

“Lo Temps” 2008 ha obtingut aquest any un 9.33, millorant la puntuació que va obtenir a la passada edició de 9.18 punts. A la pàgina “Puntuacions dels nostres vins”, incloem una copia de les notes publicades.

Nuevas puntuaciones para nuestros vinos en “La Guía de Vins de Catalunya 2012”

“Lo Temps” 2008 ha obtenido este año una puntuación de 9.33, mejorando la puntuación obtenida el año pasado de 9.18. En la página “Puntuacions dels nostres vins” incluimos una cita completa de las notas publicadas.

New scores for our wines at “La Guía de Vins de Catalunya 2012” (The Catalan Wines Guide 2012)

“Lo Temps” 2008 has obtained this year a score of 9.33, improving the score obtained last year of 9.18 points. At the “Puntuacions dels nostres vins” page we include a full quote of the comments and notes published.