dijous, 10 de setembre de 2015

Verema - Vendimia - Harvest / 2015

Preparant la verema / Preparando la vendimia / Getting ready to harvest

Nova bòta / Barrica nueva / New barrel

Tissores / Tijeras / Scissors 

 400 ltrs


Comprovant l'equip de fred / Probando el equipo de frío / Cooling system testing
Ready to work!

Waiting for the start
Looking good!