dimecres, 1 de juny de 2016

Espollant / Poda en verde / Green prunning

La activitat a les vinyes es molt alta a la primavera. Altre de les feines que fem habitualment es espollar els ceps, per tal de conduir el creixement dels ceps.

Després / Después / After
Abans / Antes / BeforeEn primavera la actividad en la viña es frenética. Otra de las labores habituales, la poda en verde, para dirigir el crecimiento de las cepas.
During the spring time there is plenty of activity at the vineyard. Another usual job is the green prunning, to lead the plant to the right growing.