dimarts, 21 de juliol de 2015

Verol / Envero / Rippening

Amb les cicatrius de l'ultima pedregada encara visibles el raïm comença a verolarCon las cicatrices de la última granizada todavía visibles se inicia el envero


The grapes are starting to dye with the scars from the last hail storm still visible

dilluns, 20 de juliol de 2015

Aigua / Agua / Water


Després de varies setmanes d'una intensa calor, els ceps petits pateixen. Una mica d'aigua els ajudarà a aguantar. Encara queda molt!

Después de varias semanas de calor intenso, las cepas jóvenes empiezan a sufrir. Un poco de agua les ayuda a aguantar. Todavía falta mucho!

After several weeks of strong heat, the young vines start to suffer. A few water will help them to resist. There is still a long to go!